Werken aan kwaliteit

Kwaliteitsverbetering

Bij Fysiotherapie Vondellaan werken we continu aan de verbetering van de fysiotherapeutische zorg. Om inzicht te krijgen in de meest effectieve fysiotherapeutische benadering van uw lichamelijke klachten laten wij met uw toestemming de gegevens van de verschillende behandelingen analyseren in de Landelijke Database Fysiotherapie en de Landelijke Database kwaliteit.

Het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) en Nivel hebben deze database opgezet om de resultaten te verzamelen en zo de toepassing hiervan in fysiotherapiepraktijken verder te stimuleren.

Wij maken onder andere gebruik van vragenlijsten of specifieke vragen om uw eigen oordeel over uw huidige functioneren of gezondheid in kaart te brengen en om verandering hierin te kunnen meten.

Ook wordt na elk afgesloten behandeltraject een vragenlijst aan u verstuurd via Qualiview om feedback over de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg te krijgen.