Werken aan kwaliteit

Kwaliteitsverbetering

Bij “Fysiotherapie Vondellaan” werken we continu aan de verbetering van de fysiotherapeutische zorg.

In 2022 heeft onze praktijk het Keurmerkcertificaat behaald. De “Stichting Keurmerk Fysiotherapie” is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/ Dit kwaliteitsregister geeft onze fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen. En het zorgt voor een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren van de kwaliteit.

Tevens is onze praktijk aangesloten bij Paramedische groep “FleGel”. https://flegelnet.nl/ Dit is een regionale koepelorganisatie waarbinnen diverse netwerken actief zijn. Deze koepelorganisatie  werkt samen met het ziekenhuis “St. Jansdal”, de huisartsen zorggroep “Medicamus” en de gemeenten. We maken zo de zorg inzichtelijk voor alle betrokken zorgprofessionals maar ook voor de patiënt.

Om inzicht te krijgen in de meest effectieve fysiotherapeutische benadering van uw lichamelijke klachten laten wij met uw toestemming de gegevens van de verschillende behandelingen anoniem analyseren in de Landelijke Database Fysiotherapie en de Landelijke Database Kwaliteit. Deze databases zijn opgezet door de “KNGF” (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en het “SKF” (Stichting Keurmerk Fysiotherapie) en worden gebruikt voor kwaliteit of wetenschappelijke doeleinden.

Verder maken wij onder andere gebruik van vragenlijsten of specifieke vragen om uw eigen oordeel over uw huidige functioneren of gezondheid in kaart te brengen en om verandering hierin te kunnen meten.

Ook wordt na elk afgesloten behandeltraject een vragenlijst aan u verstuurd via Qualiview om feedback over de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg te krijgen.