Kwaliteit:

Wij voldoen aan alle door het label "Keurmerk Fysiotherapie" gestelde kwaliteitseisen en staan ingeschreven in het BIG register.

Om te monitoren hoe onze cliënten de behandeling ervaren doet de praktijk mee aan een landelijk klantervaringsonderzoek welke uitgezet wordt door Qualiview. Bij het beëindigen van de behandeling ontvangt u een digitale vragenlijst.

Daarnaast worden er door het NIVEL-Zorgregistraties en de Landelijke Database Fysiotherapie maandelijks geanonimiseerd data verzameld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering.