Huisreglement

Voor de goede gang van zaken bij Fysiotherapie Vondellaan verzoeken wij u onderstaande informatie door te nemen: 

Algemene regels  

1. Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.  

2.Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen.  

3.Patiënten dienen zelf hun polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Door de vele verschillen in polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt.  

4.Verandering in uw verzekering? Geef dit dan s.v.p. direct door. 

5.Geregistreerde gegevens worden behandeld conform de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG). 

6.Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk via de mail aan ons doorgeven.  

8.Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut of onze vertrouwenspersoon Maria Jongerius. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een “klachtenregeling” zoals vermeld op onze website.

9.Bij nog herstellen van ziekte (bijv. griep) is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg met de behandelend fysiotherapeut. 

 Regels voor gebruik oefenzaal 

1.Het is alleen toegestaan te trainen als u daarvoor een afspraak heeft gemaakt of wanneer u aansluitend een afspraak met uw therapeut heeft gemaakt. 

2.Fysiotherapie Vondellaan is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers. 

3.De oefenruimte alleen met schone schoenen betreden. 

4.Na gebruik van de cardio-toestellen deze graag schoon achterlaten.  

5.Na gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen 

6.Als er mankementen aan apparatuur, materialen zijn, verzoeken wij u dit te melden. 

7.Het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes m.u.v. bidons.