Klachtenregeling

Een klacht over uw fysiotherapeut

Een klacht over uw fysiotherapeut
Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.
Meer informatie vindt u ook in de folder “Heeft u een klacht” die in onze praktijk op de balie te vinden is.

In gesprek met uw fysiotherapeut
Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl). Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Klachtencommissie Stichting Keurmerk Fysiotherapie
Wilt u vooral erkenning krijgen voor uw klacht? In dat geval kunt u, als de fysiotherapeut in een praktijk werkt, terecht bij https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient

Regionaal Tuchtcollege van de overheid
Vindt u dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Dien dan uw klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Weeg bij uw keuze af dat de procedures langer en formeler zijn naarmate de maatregelen die een instantie kan nemen strenger worden. Behandeling door de Klachtencommissie verloopt vaak het snelst. Bij de Commissie van Toezicht wordt het proces formeler terwijl het proces bij het Regionaal Tuchtcollege het meest formeel is en het langst duurt.

Hoe werkt het indienen van een klacht?
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of – wanneer het om een kind gaat – door de ouders of wettelijk vertegenwoordigers. De klacht moet u namelijk ondertekenen. Iemand anders kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die het beste past bij wat u wilt bereiken met uw klacht.

Adressen instanties
Hebt u verdere vragen over hoe en bij welke instantie u een klacht het beste kan indienen? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

Klachtencommissie van Stichting Keurmerk Fysiotherapie
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient (klachtenregeling)

Regionaal Tuchtcollege
De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.
Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl  vindt u de contactgegevens.

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250 3500 GG Utrecht
0900-2437070 (€ 0,10 cent per min.)
www.zorgbelang-nederland.nl